بررسی الزامات طراحی ایستگاه بارانداز شهرستان دورود از دیدگاه پدافند غیرعامل

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دورود، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران

2 کارشناس ارشد، مسئول نظارت ساختمان و تأسیسات اداره کل راه‌آهن لرستان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی، دانشگاه پیام نور، اراک، ایران

چکیده

پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه‌ای است که ‌موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی الزامات طراحی ایستگاه بارانداز شهرستان دورود از منظر پدافند و دفاع غیرعامل است، و الگوی کلی پژوهش از نظر هدف کاربردی و کاربرد آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای طراحی ایستگاه راه‌آهن بارانداز امن در شهرستان دورود بوده است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و ابزار گردآوری و پردازش اطلاعات مراجعه به کتابخانه، مجلات معتبر و بانک‌ها و مراکز داده بوده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل در حفظ عملکرد صحیح تأسیسات الکتریکی، در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی و ساخت ساختمان‌های علائم و ارتباطات، ملاحظات پدافند غیرعامل در شبکه تأمین برق بالاسری راه‌آهن، ملاحظات پدافند غیرعامل مقابله با تهدیدات سایبری، در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل در حفاظت از پل‌ها، در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل در فضاسازی محوطه‌سازی مناسب ایستگاه، پراکنده‌سازی مخزن سوخت نسبت به سایر بخش‌ها، پیش‌بینی پناهگاه دومنظوره (در شرایط بحران و باقابلیت بهره‌برداری در شرایط عادی)، رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی نماهای غیرسازه‌ای، پیش‌بینی یک خط کمربندی در طراحی ایستگاه‌ راه‌آهن، رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی سازه ابنیه ایستگاه و... از مهم‌ترین شاخص‌های طراحی ایستگاه بارانداز شهرستان دورود از دیدگاه پدافند غیرعامل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Design Requirements of Dorud City Docking Station from the Perspective of Passive Defense

نویسندگان [English]

 • mahdi Mohamadzadeh 1
 • Mohsen Nabizadeh 2
 • Esmaeil Abdolahi 3
1 Young and Elite Researchers Club, Doroud Branch, Islamic Azad University, Doroud, Iran .
2 Expert in charge of supervising the buildings and facilities of the Lorestan Railway General Administration.
3 Master of Human Resource Management, Payame Noor University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Passive defense is a set of unarmed measures to increase deterrence, reduce vulnerability, continue essential activities, promote national stability, and facilitate crisis management in the face of enemy threats and military action. The purpose of this study was to investigate the design requirements of Dorud city docking station from the perspective of passive defense and defense. The research method was descriptive-analytical and the means of collecting and processing information were referring to libraries, reputable journals, banks and data centers. Construction of sign and communication buildings, passive defense considerations in the overhead power supply network of the railway, passive defense considerations against cyber threats, consideration of passive defense considerations in the protection of bridges, consideration of the construction of appropriate defensive space considerations Predicting   dual-purpose shelter (in crisis situations and with the ability to operate under normal conditions), observing passive defense considerations in designing non-structural facades, predicting a belt line in designing railway stations, observing passive defense considerations in designing station structures, etc. The design indicators of Dorud city docking station are passive from the point of view of defense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive Defense
 • Railway Station
 • Dorud County

Smiley face

 • [1] S. Ebrahim nejad, N. L. Payamani, H. R. Refahat Niko, R. Barzegar, M. Shirvani, M. Abdi, "Evaluation of a case study, the new bridge of Rood Shoor axis Tehran-Hamadan," 7th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering, 2021. (In Persian)
 • [2] S. Esmaeil Zadeh, A. Asgarian Jedi, "Providing passive defense solutions in the architecture of medical centers (case example: Shahid Beheshti Medical Education Center of Qom)," Passive Defense Quarterly, vol. 12, No. 2, pp. 121-136, 2021. (In Persian)
 • [3] Bitarafan, M. Farzam Sham, “Architecture compatible with passive defense with an analysis of architectural styles in the world,” Bostan Hamid Publications, 2015. (In Persian)
 • [4] Por Zangbar, A. Saber GaraMaleki, M. Barzegar, S. Johari, "Investigating the construction considerations of architecture and urban planning of passive defense, a case example: Central Library of Tabriz," International conference on civil architecture and urban development at the beginning of the third millennium, 2015. (In Persian)
 • [5] A. Jarban, G. R. Jalali Farahani, J. Danesh, "The criteria for the design of demining stations in the urban railway system (metro) from the point of view of passive defense, taken from the thesis on the principles and criteria of demining in the design of metro demining stations," vol. 7, no. 14, pp. 121-136, 2018. (In Persain)
 • [6] R. Jalali Farahani, F. L. Shamsaei Zafar Gandi, M. Gazanfari, A. Ganbari Nasab, "Determination and ranking of man-made threats in main components of subway stations," Journal of crisis management, vol. 2, No. 2, pp. 65-75, 2013. (In Persian)
 • [7] Kajeh Naeini, "Regional and defense considerations in land preparation (regional balance and passive defense)," Master's thesis, Faculty of Political Sciences and Law, University of Tehran, 2008. (In Persian)
 • [8] Office of National Building Regulations of Iran, “The twenty-second topic of passive defense”, Iran development publication, 2012. (in Persian)
 • [9] Saheri, S. M. Nasre Azadani, "Providing evaluation criteria for railway stations from the point of view of passive defense," 7th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering, 2021. (In Persian)
 • M. M. Safavi, "Green building surfaces from the point of view of passive defense (case example: the role of green bodies in Tehran)," Journal of Science, Research and Passive Defense Technology, vol. 1, no. 2, 2013. (In Persian)
 • Karimi Rozbahani, "Passive defense in electronic and electrical installations of railways," The third national conference of new approaches in computer and electrical engineering, 2016. (In Persian)
 • Mashhadi, S. Alamdari, “Infrastructure vulnerability assessment methods and crisis management,” Bostan Hamid publication, 2012. (In Persian)
 • J. Hasemi Fesharaki, M. Salehi Asl, “Designing railway stations from the point of view of passive defense,” Printing and Publishing Institute, Imam Hossein University, 2014. (In Persian)