ارتقای تاب‌آوری سامانه‌های توزیع الکتریکی از طریق عملکرد بهینه و تطبیق‌پذیری در حضور منابع تولید سیار

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دکتری و پژوهشگر دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

حوادث ناگوار اعم از بلایای طبیعی یا حملات مخرب، خطرات فراوانی را برای عملکرد قابل‌قبول شبکه‌های قدرت الکتریکی ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، تجربه‌های تلخ کسب‌شده از حوادث فاجعه‌بار همچون سیل و زلزله در ایران در سال­های اخیر، موجب سوق‌دهی بیشتر تمرکز و توجه به مفهوم تاب‌آوری شده است. در همین راستا، در این مقاله با توجه به پتانسیل‌های موجود در شبکه توزیع کشور به همراه تکنولوژی‌هایی همچون کلیدهای کنترل از راه دور و منابع تولید سیار با توجه به سیاست‌های توانیر، روشی منعطف را جهت بهبود تاب‌آوری شبکه‌های توزیع پیشنهاد می‌شود. توجه به تغییر آرایش شبکه در زمان واقعی به کمک کلیدهای کنترل از راه دور در کنار استفاده از منابع تولید سیار که قابلیت انتقال در طول شبکه را دارا هستند، قابلیت انعطاف و اتکای بالایی را به ارمغان می‌آورد. قیود و تابع هدف مسأله بهبود تاب‌آوری سیستم، بطور کامل خطی‌سازی می­شوند تا ضمن کاهش پیچیدگی فضای مسأله، زمان حل آن نیز کاهش پیدا کند. برای حل مساله تاب­آوری بهینه سیستم توزیع نیز از روش برنامه‌ریزی خطی آمیخته عدد صحیح استفاده می­شود. جهت ارزیابی کارایی روش پیشنهادی، از سیستم توزیع اصلاح شده 33 باس استاندارد استفاده می­شود. با توجه به نتایج، زمانی که ژنراتورهای اضطراری با استفاده از روش پیشنهادی پس از وقوع حوادث فاجعه بار در کنار اعزام گروه تعمیرات به محل‌های مربوطه و انجام عملیات کلیدزنی، در محل­های مناسب قرار می­گیرند، مقدار تابع هدف و بارهای تامین نشده در حدود 85 درصد کاهش پیدا می­کنند. بنابراین، روش پیشنهادی کارایی مناسبی در افزایش      تاب­ آوری سیستم­های توزیع الکتریکی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Electrical Distribution Systems Resilience by their Optimal and Adaptable Operation in the Presence of Mobile Power Sources

نویسندگان [English]

 • reza ghaffarpour 1
 • sajad sadi 2
 • saeid zamanian 2
 • mehrdad mahmoudian 3
1 Department of Engineering and defense, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Faculty of Passive Defense, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran
3 Faculty of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology
چکیده [English]

Natural disasters and cyber-attacks pose many risks to the acceptable performance of power grids. In addition, the bitter experiences, gained from the recent Natural disasters in the country, lead to a greater focus on the concept of resilience. In this paper, a flexible method for improving the distribution network distribution resilience is proposed considering remote control switches and mobile power sources according to Tavanir Company policies. In the proposed method, changing the network configuration in real-time, controlling switches, and utilizing mobile power sources bring high flexibility and resilience to the network. The objective functions and constraints of the problem are completely linearized to reduce the complexity and solving time of the resilience problem. The mixed-integer linear programming method is used in the proposed method to optimize the objective functions. A modified IEEE 33-bus distribution system is utilized to evaluate the efficiency of the proposed method. According to the results, when the mobile power sources are located in the network based on the proposed method along with sending the repair team and operating switches after a disaster, the value of the objective functions and un-supplied loads are reduced by about 85 %. Therefore, the proposed method has a proper performance in increasing the resilience of distribution systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resiliency
 • Mobile Power Sources
 • Remote Control Switch
 • Customer Interruption Cost
 • Mixed Integer linear Programming

Smiley face

 • Mirsadeghi, F. Moazen, R. Ghaffarpour, “Improving the Resilience of Power Grids in the Face of Focused Attacks Using the Contingency Analysis”, J. Passive Defence, vol. 3, no. 3, pp. 1-10, 2022 (In Persian).
 • Alami, “The effect of load response programs in ensuring the security of the power grid in critical conditions by considering passive defense criteria”, J. Passive Defence, vol. 5, no. 3, pp. 63-74, 2014 (In Persian).
 • Madani, R. Dashti, “Providing passive defense solutions to prevent a nationwide blackout in Iran”, J. Passive Defence, vol. 8, no. 2, pp. 43-53, 2017 (In Persian).
 • Kemabonta, G. Mowry, “A syncretistic approach to grid reliability and resilience: Investigations from Minnesota”, Energy Strategy Rev., vol. 38, pp. 100726, 2021.
 • “Enhancing grid resilience with integrated storage from electric vehicles”, EAC of U.S. Dept. Energy, Washington, DC, USA, Tech. Rep., 2018.
 • Taherkhani, G. Heravi, A. Shokravi, “Developing a framework to enhance the seismic resilience of the electricity distribution system feeding the healthcare system”, Int. J. Disaster Risk Reduction, vol. 71, pp. 102801, 2022.
 • Mishra et al., “Active distribution system resilience quantification and enhancement through multi-microgrid and mobile energy storage”, Appl. Energy, vol. 311, pp. 118665, 2022.
 • Kim and Y. Dvorkin, “Enhancing Distribution System Resilience with Mobile Energy Storage and Microgrids”, IEEE Trans. Smart Grid, 2018.
 • Zhou et al., “Multiobjective generation portfolio of hybrid energy generating station for mobile emergency power supplies”, IEEE Trans. Smart Grid, vol. 9, no. 6, pp. 5786–5797, 2018.
 • Lei, J. Wang, C. Chen, and Y. Hou, “Mobile emergency generator prepositioning and real-time allocation for resilient response to natural disasters” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 9, no. 3, pp. 2030 2041, 2018.
 • S. A. Sedzro, A. J. Lamadrid, and L. F. Zuluaga, “Allocation of resources using a microgrid formation approach for resilient electric grids”, IEEE Trans. Power Syst., vol. 33, no. 3, pp. 2633-2643, 2018.
 • Farzin, M. Fotuhi-Firuzabad, and M. Moeini-Aghtaie, “Reliability Studies of Modern Distribution Systems Integrated With Renewable Generation and Parking Lots”, IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 8, no. 1, pp. 431–440, 2017.
 • Gao, Y. Chen, S. Mei, S. Huang, and Y. Xu, “Resilience-oriented prehurricane resource allocation in distribution systems considering electric buses”, Proc. IEEE, vol. 105, no. 7, pp. 1214-1233, 2017.
 • https://barghnews.com/fa/news/39249
 • Brown, R.E.: Electric Power Distribution Reliability. CRC Press, 2017.
 • Esmaeili, A. Anvari-Moghaddam, S. Jadid, and J. M. Guerrero, “A stochastic model predictive control approach for joint operational scheduling and hourly reconfiguration of distribution systems”, Energies, vol. 11, no. 7, 2018.
 • Ranjbar, S. H. Hosseini, and H. Zareipour, “Resiliency-Oriented Planning of Transmission Systems and Distributed Energy Resources”, IEEE Trans. Power Syst., vol. 8950, no. c, 2021.
 • B. Leite, J. R. S. Mantovani, T. Dokic, Q. Yan, P. C. Chen, and M. Kezunovic, “Resiliency Assessment in Distribution Networks Using GIS-Based Predictive Risk Analytics”, IEEE Trans. Power Syst., vol. 34, no. 6, pp. 4249–4257, 2019.
 • Pandey, S. Chanda, A. Srivastava, A. Hovsapian, “Resiliency-driven proactive distribution system reconfiguration with synchrophasor data”, IEEE Trans. Power Systems, vol .35, no. 4, pp. 2748-2758, 2020.
 • Saedi, M. Alilou, J. Gholami, “Electrical Energy Saving in Office Equipment: Life Cycle Cost Method”, Iranian J. Energy, vol. 24, pp. 101-134, 2021.
 • Saedi, J. Gholami, M. Alilou, “Classification of Energy Consumption of Lighting System in Buildings: a New Method”, Iranian J. Energy, vol. 24, pp. 7-33, 2021.
 • Ghaffarpour, M. E. Alizade, “Resiliency concept explanation in electricity network and its relationship with passive defense”, J. Shahr-E-Tabavar, vol. 2, no. 1, pp. 51-64, 2020 (in Persian).
 • Hajializadeh, D. Ghasem Zadeh, “A comparative study of smart city and global city: concepts and approaches”, J. Shahr-E-Tabavar, vol. 2, no. 2, pp. 43-52, 2020 (in Persian).