دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، مهر 1402، صفحه 1-140 
ارائه الگویی برای ارزیابی تاب‌آوری شریان‌های مواصلاتی جاده‌ای

صفحه 41-52

محمد زاهدیانپور؛ محمدیاسر رادان کوهپائی؛ زهرا جمشیدی


بررسی رفتارپوشش بتن الیافی دهانه تونل تحت اثر بار حرارتی

صفحه 91-103

امیرمحمد چراغخانی؛ صفا پیمان؛ محمدحسین تقوی پارسا