دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، دی 1402، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کاربری اراضی شهری با تاکید بر پدافند غیرعامل

صفحه 1-11

فاطمه صفاری عیسی لو؛ حسین نظم فر


ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری از منظر پدافند غیرعامل

صفحه 57-74

امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ واحد ابراهیمی


روش های مقابله با دوربین های مادون قرمز

صفحه 129-143

الهام قاسمی؛ مجتبی بهزاد فلاح پور