نویسنده = محمدابراهیم مینایی
تأثیر پدافند غیرعامل در حوزه پدافند جنگ نوین (NBC)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1390

محمدابراهیم مینایی؛ مهدی حسین‌زاده؛ محمدجواد باقری‌پور


لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389

آرش قهرودی تالی؛ مجتبی سعادتی؛ محمد دورودیان؛ محمدابراهیم مینایی