نویسنده = محسن خدابخش
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل تاب‌آوری زنجیره تأمین در شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیر عامل

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-36

محسن خدابخش؛ محمود دهقان نیری؛ سید امیر حسین امامیان