روش‌های غیر عامل برای مقابله با شنود لیزری

نویسندگان

1 امام حسین (ع) / ناجا

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

شنود لیزری بعنوان یکی از روش‌های پیشرفته جهت استراق سمع مکالمات درون اتاق از سطح بیرونی شیشه پنجره، شناخته می‌شود. در شنود لیزری، از پرتو لیزر برای تشخیص ارتعاشات بوجود آمده بر روی سطح یک هدف دور دست (شیشه پنجره) استفاده می‌شود. در این مقاله، روش‌ها‌ی مختلف مقابله غیر عامل با شنود لیزری مورد بررسی قرار گرفته است. در سیستم‌های شنود لیزری که در ناحیه مادون قرمز در محدوده طول موج 700 تا 1500 نانومتر عمل می‌کنند، اغلب از لیزرهای دیودی نیمه‌هادی استفاده می‌شود. برای مقابله غیر عامل با شنود لیزری، روش های مختلف الکترونیکی و فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش‌های فیزیکی مقابله غیرعامل تنوع بیشتری نسبت به روش‌های الکترونیکی داشته و هزینه‌های کمتری دارند. در این روش‌ها می‌توان به استفاده از ساختار پنجره ضد استراق سمع، استفاده از فیلتر‌های تداخلی مادون قرمز، استفاده از پوشش‌های ضد انعکاس اشعه مادون قرمز، استفاده از ترکیبات جاذب مادون قرمز در ساخت شیشه اشاره نمود. در این تحقیق، روش‌ها‌ی مختلف مقابله غیر عامل با شنود لیزری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و امکان حذف نویز‌ها، روش های مقابله الکترونیکی به تنهایی کارآیی چندانی ندارند اما روش‌های فیزیکی، با توجه به ویژگی‌هایی چون حفظ شفافیت شیشه، هزینه کم و تاثیر گذاری مناسب مورد توجه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها