تهدیدات و تمهیدات پایگاه داده به عنوان سرویس در رایانش ابری از دیدگاه پدافند غیر عامل

نویسندگان

1 شهید بهشتی

2 امام حسین(ع)

چکیده

رشد فزآینده حجم اطلاعات و نداشتن امکانات کافی محاسباتی و ذخیره‌سازی، سازمان‌ها را با چالش‌های مدیریتی متنوعی رو‌ به ‌رو کرده است. وجود این چالش‌ها از یک سو و گسترش روز افزون سرویس‌های ذخیره‌سازی از سوی دیگر، سازمان‌ها را بر آن داشته تا نگهداری و مدیریت داده‌ها و پرس‌وجوهای خود را به ارائه دهنده‌گان خدمات فضای ذخیره‌سازی ابری واگذار نمایند. از آنجا که داده‌های سازمان در صورت استفاده از چنین سرویس‌هایی، در قالب برون‌سپاری نگهداری می‌شود و داده‌ها تحت نظارت و کنترل مستقیم مالک داده نمی‌باشد، نگرانی‌های امنیتی بوجود می‌آید. برای مقابله با این نگرانی‌های امنیتی راه‌حل‌های بسیاری ارائه گردیده است اما بیشتر این راه‌حل‌ها بر روی جنبه خاصی از چرخه حیات داده مانند فازهای ذخیره‌سازی و استفاده، تاکید داشته‌اند. آشنایی با چرخه حیات داده و چالش‌ها و فرصت‌های فراروی سازمان‌ها می‌تواند کمک شایانی در ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود این تکنولوژی جدید به همراه داشته باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی سازمان‌ها می‌پردازیم و در ادامه یک معماری جدید برای برون‌سپاری پایگاه داده با توجه به چرخه حیات داده ارائه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها