نویسنده = رضا غفارپور
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سامانه اندازه‌گیری فراگیر در سامانه قدرت جهت حفظ رویت‌پذیری شبکه در شرایط بحرانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

سعادت بهرامی؛ رضا غفارپور؛ سید رسول میر مطهری