نویسنده = مهدی دهقانی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر روشهای ردیابی نفوذ در شبکه گمنامی با استفاده از نشان‌گذاری جریان شبکه.

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394

احمد احمدی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی


2. بات‌نت و حملات آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391

تیمور سلیمی؛ مهدی دهقانی


3. کانال‌های پوششی تحت شبکه؛ یکی از راه‌های اصلی نشت اطلاعات

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391

مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی