نویسنده = رضا اصفهانی
ارائه مدل جدید نهان کاوی هوشمند تصویر مبتنی بر شبکه عصبی MLP

دوره 14، شماره 4، دی 1402، صفحه 21-32

سعید طلعتی؛ رضا اصفهانی


نهان ‏نگاری در صوت مبتنی بر الگوریتم تبدیل موجک درخت صفر درج‏شده

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 115-130

رضا اصفهانی؛ احمدرضا متین فر


نهان‏ نگاری در متمم تصویر فشرده‏ شده با استفاده از تجزیه مقدار تکین

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 25-34

رضا اصفهانی؛ زین العابدین نوروزی