کلیدواژه‌ها = بیمارستان
راهبردهای امن‌سازی بیمارستان‌های موجود در کلان‌شهرها در شرایط بحران با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 81-93

محمد مهدی عبداله زاده؛ عارف بالی؛ ایمان سلطانی


بازشناسی اصول پدافند غیرعامل در طراحی معماری بیمارستان گنجویان دزفول

دوره 8، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 29-37

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ مریم شیرزاد؛ نگین حاج موسی بروجردی