کلیدواژه‌ها = ایمنی
تحلیل اصول و رویکردهای پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی استفاده از اراضی شهری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 11-24

فرضعلی سالاری سردری؛ اکبر کیانی