دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مروری جامع بر کارهای صورت گرفته در زمینه تاب آوری شبکه قدرت در برابر حوادث با احتمال وقوع کم و خسارت تحمیلی شدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

رضا غفارپور؛ سجاد مددی؛ سعید زمانیان


2. تاثیر پیش تنیدگی در پاسخ دینامیکی دال‌های بتنی در برابر انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

سید شهاب امامزاده


3. بررسی خاموشی‌های سراسری و ارائه راهکارهای مقابله با تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های شبکه سراسری بارویکرد پدافندغیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

محمد مهرابی؛ حسین ذکی دیزجی؛ ستار قهرمانی؛ محمد لطف آبادی


4. مطالعه راهبردی کاهش آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر پالس‌های الکترومغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

رضا شعبانی نژاد؛ عارف بالی لاشک؛ ایمان سلطانی؛ حسین فیاضی


5. طراحی و مکانیابی پارک های جنگلی چند منظوره با رعایت الزامات پدافند غیرعامل ( نمونه موردی منطقه 4 تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

گلناز حاجی مرادی؛ آرمین رجب پور؛ حبیب اله سهامی؛ فیروز رنجبر


6. پهنه‌بندی حریم امن زیرساخت شهرهای پشتیبان جنگ از منظر پدافند غیرعامل مطالعه موردی شهر بروجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

مهدی صفری نامیوند؛ علی عبدالملکی