دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. استتار واختفای حرارتی سنگرهای انفرادی در مناطق دشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

محمد کاظمی؛ صفا خزایی


2. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بیمارستان های شهر یاسوج از دیدگاه پدافند غیرعامل و روشATC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

مهرداد خلقی فرد؛ احسان بدخشان نژاد


3. مکان یابی پناهگاه های چند منظوره شهری با رویکرد پدافندغیرعامل (نمونه مطالعاتی: شهر بجنورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

امین هراسانی؛ ولی عابدی بیزکی؛ محمدحسین قادی؛ حسن وحدانی چرزه خون


4. مکان گزینی مراکز دفاعی از منظر پدافند غیرعامل در مناطق شمال غرب کشور با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

وحید رحمتی نیا


5. استفاده از روش‌های پردازش تصویر در ارزیابی و مدیریت خرابی دیوارهای بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمد فیاض؛ امین جعفرنیا؛ سعید محمد


6. پدافند هسته ای و تأثیر آن بر کاهش آلودگی مواد پرتوزا در حیوانات مزرعه ای و محصولات دامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

مرتضی کردی؛ مجتبی سعادتی


7. آشکار سازی کور سیگنال‌های برست در کانال گوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

حسین خالقی؛ وحید حیاتی مقدم؛ امید پاکدل


8. ارزیابی شاخص‌های پدافند غیرعامل در نواحی روستایی(مطالعه موردی: روستاهای استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

مصطفی شاهینی فر؛ سهراب امیریان


9. تحلیل ترافیک شبکه‌ گمنام‌ساز پارس با استفاده از یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

حامد همایون؛ مهدی دهقانی؛ حمید اکبری


10. ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل در معماری مراکز درمانی؛ نمونه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

یوسف اسماعیل زاده


11. شناسایی اشخاص از فواصل دور با استفاده از تصاویر ویدئوی راه رفتن آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

حسین خالقی؛ علی امینی