نمایه نویسندگان

آ

 • آزاده‌دل، رمضانعلی مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1393]

ا

 • اسماعیلی، علی بررسی اثرچیدمان ورق های CFRP در مقاوم سازی دیوارهای بنایی غیر مسلح در برابر بار انفجار [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • اعلمی، حبیب‌ا... تأثیر برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در تأمین امنیت شبکه برق در شرایط بحرانی با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • امینی مزرعه‌نو، مصطفی تخمین زون تخریب (پلاستیک) توده‌سنگ توف تحت اثر انفجار TNT [دوره 5، شماره 3، 1393]

پ

 • پاکیان بوشهری، مجتبی معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]

ج

ح

 • حسینی، سید بهشید بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • حسینی امینی، حسن ارزیابی میزان آسیب پذیری معابر شهری و شبکه های ارتباطی منطقه ده شهرداری تهران بر اساس اصول پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • حسنی آهنگر، محمدرضا ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • حسینی‌ خراسانی، سید علی مقاوم‌سازی زره‌ها با استفاده از نانوفناوری [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • حمزه نیستانی، مریم ارزیابی میزان آسیب پذیری معابر شهری و شبکه های ارتباطی منطقه ده شهرداری تهران بر اساس اصول پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

د

 • دهقانی، حمید مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1393]

س

 • سیدطالبی، سید محمدرضا بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • سهرابی، مسلم معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]

ش

ص

 • صالح اصفهانی، محمود ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

ع

 • عطائی، سید شکور ارائه الگوی به‌کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل (با تأکید بر نقش منابع انسانی) [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • علیزاده، بهزاد ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

ف

 • فردوسی، سجاد تعیین حداکثر تراکم ساختمانی با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • فردوسی، سجاد بررسی میزان تاب آوری شبکه معابر شهری [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • فروغی‌مقدم، سید محمدجواد بررسی رفتار دورانی پل‌های بزرگراهی بتنی به همراه کلید برشی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

ق

ک

 • کاظمی، محمدجواد مطالعه پدافند غیرعامل در مخازن ذخیره آب و خط انتقال آن [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • کاوسیان، الیار تخمین زون تخریب (پلاستیک) توده‌سنگ توف تحت اثر انفجار TNT [دوره 5، شماره 3، 1393]
 • کریمی، علی ارائه یک مدل کنترل دسترسی به داده‌های حیاتی سازمان مبتنی بر مذاکره اعتماد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

گ

 • گلستانه، محمد مطالعه پدافند غیرعامل در مخازن ذخیره آب و خط انتقال آن [دوره 5، شماره 4، 1393]

م

 • منصف، حسن مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی [دوره 5، شماره 4، 1393]

ن

 • نداف اسکویی، علیرضا معرفی جاذب های انرژی ستون مربعی و لوله ای و ارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژی آنها [دوره 5، شماره 4، 1393]

و

 • وزیری، سید عباس مقاوم‌سازی زره‌ها با استفاده از نانوفناوری [دوره 5، شماره 4، 1393]
 • وقاری، مژگان ارزیابی میزان آسیب پذیری معابر شهری و شبکه های ارتباطی منطقه ده شهرداری تهران بر اساس اصول پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1393]

ه

 • هاشمی فشارکی، سید جواد بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات [دوره 5، شماره 3، 1393]