نویسنده = صفا پیمان
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل اثرات انفجاری بر روی تونل های زیر زمینی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-12

صفا پیمان؛ محمد حسین تقوی پارسا


4. اثر برجستگی تعمدی سطح نهایی پوشش تونل دربرابر بارهای انفجاری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394

صادق نورنیا عمرانی؛ صفا پیمان؛ مهدی طهماسب زاده


5. مطالعه عددی اثر زاویه موجگیر بر کاهش اثرات انفجار

دوره 6، شماره 3، زمستان 1394

مهدی طهماسب زاده؛ صفا پیمان