نویسنده = امیر ساعدی داریان
مدل‌سازی و تحلیل برخورد پرتابه صلب با دال بتنی غیر مسلح

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1390

احمد صالحی؛ سید امیرالدین صدرنژاد


مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5)

دوره 1، شماره 4، دی 1389

امیر ساعدی داریان؛ محمود یحیایی؛ یحیایی یحیایی


بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389

امیر ساعدی داریان؛ علی گل افشار؛ سید امیرالدین صدرنژاد؛ کامیار پوراکبر


بررسی رفتار اتصالات پیچی نبشی بالا و پایین در مقابل بارهای انفجاری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

امیر ساعدی‌داریان؛ مسعود ضیایی؛ سید امیرالدین صدرنژاد؛ محمد رضا بشیری


بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

احمد اسدی جعفری؛ سیدامیرالدین صدرنژاد؛ امیر ساعدی‌داریان؛ حسام‌الدین بهرامپور