کلیدواژه‌ها = LS-DYNA
شبیه‌سازی عددی نفوذ پرتابه با سرعت بالا در اهداف چندلایه فلزی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 67-75

حجت شریفی؛ حسینعلی محمدی شیرکلایی؛ علی مهدی‌پور عمرانی


مدل‌سازی و تحلیل برخورد پرتابه صلب با دال بتنی غیر مسلح

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1390

احمد صالحی؛ سید امیرالدین صدرنژاد


بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

احمد اسدی جعفری؛ سیدامیرالدین صدرنژاد؛ امیر ساعدی‌داریان؛ حسام‌الدین بهرامپور