دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1395 (635) 
6. بررسی ماهواره تصویربردار TerraSAR-X به منظور اقدامات پدافند غیرعامل

مسعود اردینی؛ محمد روئین فر؛ روح الله رمضانی؛ احمدرضا امین