کلیدواژه‌ها = پدافندغیرعامل
رویکرد راهبردی به استفاده از پلاسما در برابر تهدیدات ناشی از پالس‌های الکترومغناطیسی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-26

عارف بالی؛ حسین فیاضی؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی


راهبردهای تأمین و بومی‌سازی در سامانه‌های قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 89-98

فرشید کامرانی؛ عارف بالی؛ ایمان سلطانی؛ حسین فیاضی


مکان‌یابی پناهگاه‌های چند منظوره شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه مطالعاتی: شهر بجنورد)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 49-58

حسن وحدانی چرزه خون؛ امین هراسانی؛ ولی عابدی بیزکی؛ محمدحسین قادی