کلیدواژه‌ها = آسیب پذیری
ارزیابی کاربری اراضی شهری با تاکید بر پدافند غیرعامل

دوره 14، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-11

فاطمه صفاری عیسی لو؛ حسین نظم فر


تعیین و اولویت بندی میزان تاثیر شاخص‌های آسیب پذیری در بخش سازه ساختمان مراکزداده

دوره 8، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 1-16

مهدی میرزایی علی آبادی؛ حسن پیری؛ سعید کیانی؛ حامد حسن نژاد


تهدیدات طراحی و اجرای شفت تونل‌ها از منظر پدافند غیرعامل

دوره 7، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-18

سید احمد مهدی نیا؛ پرویز رفعتی


بررسی میزان تاب آوری شبکه معابر شهری

دوره 5، شماره 3، آبان 1393

سجاد فردوسی؛ پری شکری فیروزجاه