دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، اسفند 1399، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

الزامات پدافند غیرعامل در ارتباط با انواع دارایی‌های صنعت توزیع برق

صفحه 1-6

محمد تقی طاحونه؛ رضا دشتی؛ رضا غفارپور؛ غلامرضا جلالی