کلیدواژه‌ها = مقاوم‌سازی
مقاوم سازی دیوارهای بنایی با شاتکریت مسلح در برابرانفجار

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 61-72

سید شهاب امامزاده؛ علی هروی


مقاوم‌سازی زره‌ها با استفاده از نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1393

سید عباس وزیری؛ سید علی حسینی‌ خراسانی


بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

محمدجواد کریملو؛ محمدرضا سهرابی؛ مهدی اژدری مقدم