کلیدواژه‌ها = انفجار
بررسی عددی اثر موج شوک ناشی از انفجار هوایی در رفتار غیرخطی در پایین دست سد بتنی قوسی با روش Conwep

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 59-73

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ محمد صحرایی لشکریانی


ارزیابی عددی اثرات حاکم بر انفجار زیر آب در سد‌های بتنی به کمک روش بدون شبکه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 109-120

رامتین صبح خیز فومنی؛ علیرضا مردوخ پور؛ همتا خانجانی


ارزیابی تأثیر تناسبات پنجره ها بر مقاومت آن ها در برابر انفجار

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 13-21

نوشین پیش کار؛ حجت اله رشید کلویر؛ سعید عبدالهی


اثر برجستگی تعمدی سطح نهایی پوشش تونل دربرابر بارهای انفجاری

دوره 6، شماره 4، بهمن 1394

صادق نورنیا عمرانی؛ صفا پیمان؛ مهدی طهماسب زاده


مطالعه عددی اثر زاویه موجگیر بر کاهش اثرات انفجار

دوره 6، شماره 3، دی 1394

مهدی طهماسب زاده؛ صفا پیمان


بررسی پاسخ شیروانی های خاکی در برابر بارهای انفجاری ‏

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394

حسام الدین حاجی ملاعلی؛ ابوالقاسم مظفری شمس؛ فریدون خسروی


تخمین زون تخریب (پلاستیک) توده‌سنگ توف تحت اثر انفجار TNT

دوره 5، شماره 3، آبان 1393

مصطفی امینی مزرعه‌نو؛ الیار کاوسیان


الزامات طراحی و اجرای راه‌پله ها در ساختمان های بتنی با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 33-40

محمدمعمار افتخاری؛ عباس اکبرپور؛ سیدشهاب امامزاده؛ پرویز مقیمی


الزامات طراحی و اجرای راه‌پله ها در ساختمان های بتنی با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 33-40

محمدمعمار افتخاری؛ عباس اکبرپور؛ سید شهاب امامزاده؛ پرویز مقیمی


مطالعه عددی اثر خصوصیات ماده انفجاری در حفاری تونل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 19-27

سیدشهاب امامزاده؛ هادی آرمان نیا


بررسی اثر انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391

سید امیرالدین صدرنژاد؛ مسعود ضیائی