کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
ارائه الگویی برای ارزیابی تاب‌آوری شریان‌های مواصلاتی جاده‌ای

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 41-52

محمد زاهدیانپور؛ محمدیاسر رادان کوهپائی؛ زهرا جمشیدی


ارتقای تاب‌آوری سامانه‌های توزیع الکتریکی از طریق عملکرد بهینه و تطبیق‌پذیری در حضور منابع تولید سیار

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 105-114

رضا غفارپور؛ سجاد سعدی؛ سعید زمانیان؛ مهرداد محمودیان


ارزیابی میزان خطرپذیری کالبدی سکونتگاه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 95-108

مژده پوریارمحمدی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر سالاری پور؛ صادق نداف


رتبه بندی میزان تاب‌آوری مراکز مهم آسیب‌پذیر از سیلاب با استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS (مطالعه موردی شهر همدان)

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-60

بیتا روحی؛ مهناز میرزا ابراهیم طهرانی؛ علیرضا استعلاجی؛ محمدرضا فرزاد بهتاش


راهبردهای نوین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-14

سید محسن میریوسفی؛ رضا غفارپور