دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، اردیبهشت 1403، صفحه 1-132 

مقاله پژوهشی

تبیین شاخص‌های تاب‌آوری در پروژه‌های خطوط انتقال فراورده‌های نفتی

صفحه 1-11

گلناز حاجی مرادی؛ آرمین رجب پور؛ حبیب اله سهامی


بازخوانی اصول و مفاهیم پدافند غیرعامل در شهر تاریخی ماسوله

صفحه 47-60

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری


تحلیل ساختارمند شاخص ایمنی در امنیت و پدافند سایبری سازمان های دانش بنیان کشور

صفحه 87-103

علیرضا علیزاده سودمند؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ اشرف شاه منصوری؛ ابوذر عرب سرخی