نویسنده = صفا خزایی
استتار واختفای حرارتی سنگرهای انفرادی در مناطق دشت

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 81-91

محمد کاظمی؛ صفا خزایی


طراحی مفهومی نظام مدیریت یکپارچه CCD در صنایع نظامی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 15-25

صفا خزایی؛ علی شاهری


شناسایی اهداف کوچک مقیاس مدفون درنزدیک سطح زمین با استفاده از روش مغناطیسی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 37-46

صفا خزایی؛ سبحان محبوبی لنگرودی


اقدامات متقابل اهداف هوایی در برابر جستجوگرهای مادون قرمز

دوره 7، شماره 3، مهر 1395، صفحه 37-45

صفا خزایی؛ سیاوش پادگانه؛ محمد رضا عاروان


ارزیابی کارایی پوشش‌های استتار حرارتی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1394

صفا خزایی؛ فرهاد نیکزاد


تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های عرضه سوخت شهری، مبتنی بر رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 4، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 19-31

حدید خلیل‌زاده خوشخو؛ صفا خزایی؛ میثم عطارزاده