کلیدواژه‌ها = پدافند غیر عامل
اصول و معیارهای طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان امن مدفون با رویکرد پدافند غیر عامل

دوره 8، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 51-61

حسن رادمرد؛ سجاد کریمی مهرآبادی؛ فرشید فرخی زاده


ارزیابی تأثیر تناسبات پنجره ها بر مقاومت آن ها در برابر انفجار

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 13-21

نوشین پیش کار؛ حجت اله رشید کلویر؛ سعید عبدالهی


نمای سبز از دیدگاه پدافند غیرعامل

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 35-45

فرانک زعیمی؛ سمیه مهرگان؛ مهناز محمودی زرندی؛ نوید سعیدی رضوانی


مقدمه‌ای بر سیستم‌های رمزنگاری کوانتومی

دوره 1، شماره 4، دی 1389

داود مجیدی؛ زین‌العابدین نوروزی


کاربردهای حفاظتی نانوفناوری در پدافند غیرعامل

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389

سوسن رسولی؛ فاطمه اوشنی