دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1398، صفحه 1-142 
1. تاب‌آوری، پاسخی برای نگرانی‌های موجود در حوزه پدافند غیرعامل شبکه برق

صفحه 1-22

رضا غفارپور؛ محمدرضا جنتی اسکوئی؛ سجاد نجفی روادانق؛ حبیب اله اعلمی


9. تحلیل و شناسایی رفتارهای انتشاری کرم‌ها

صفحه 109-122

محمدهادی علائیان؛ شیدا صادق نیا؛ سعید پارسا