نمایه نویسندگان

ا

 • ایراندوست، علیرضا ملاحظات پدافند غیرعامل در مکان‌یابی مراکز مذهبی (مساجـد) با استفاده از روش AHP [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • اسفندیاری، مسعود مقابله با سامانه‌های اختفاء شده در عملیات هوایی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • اصفهانی، رضا معیارهای طراحی و پیاده‏سازی یک سامانه پنهان‏نگاری امن با نگرش پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • اکبرپور، عباس تبیین روش‌های کاهش اثر انفجار در ورودی‌های فضاهای امن زیرزمینی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • امینی‌فر، امیر سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت ZnO-CaO در پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1390]

ب

 • باقری، اردشیر محاسبه برخی پارامترهای یونکره در پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • باقری‌پور، محمدجواد تأثیر پدافند غیرعامل در حوزه پدافند جنگ نوین (NBC) [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • براآنی دستجردی، احمد کاهش آسیب‌پذیری پایگاه‌های اطلاعاتی وب از طریق تشخیص حملات تزریق کور SQL بر اساس درخواست مشتری [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • بزاز، عبدالرحیم سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت ZnO-CaO در پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1390]

چ

 • چمن‌مطلق، ابوالفضل برآورد تأثیرات سایز لنز گیرنده بر نرخ خطا در سیستم‌های مخابرات نوری فضای آزاد امن [دوره 3، شماره 2، 1390]

ح

 • حسینی، سید عظیم تبیین روش‌های کاهش اثر انفجار در ورودی‌های فضاهای امن زیرزمینی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • حسین‌زاده، مهدی تأثیر پدافند غیرعامل در حوزه پدافند جنگ نوین (NBC) [دوره 3، شماره 2، 1390]

خ

 • خادم، بهروز انتخاب پروتکل توزیع کلید مناسب در کاربردهای پدافندی شبکه‌های حسگر بی‌سیم [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • خادم، بهروز شبیه‌سازی و پیاده‌سازی یک رمز جریانی خودهمزمان بومی (CPS3) جهت تأمین امنیت داده‌ها در شبکه‌های الکترونیکی کشور [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • خیراندیش، محمدرضا ملاحظات دفاع غیرعامل در طراحی سایت موشکی و سکوی پرتاب سیلویی زمین‌پایه [دوره 3، شماره 3، 1390]

ر

س

 • سعیدی، علی ملاحظات پدافند غیرعامل در مکان‌یابی مراکز مذهبی (مساجـد) با استفاده از روش AHP [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • سلطانی‌نژاد، محمد سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت ZnO-CaO در پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • سلمانی اسکلو، علی کاربرد فوم‌های آبی نظامی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سوادکوهی‌فر، ساسان ملاحظات دفاع غیرعامل در طراحی سایت موشکی و سکوی پرتاب سیلویی زمین‌پایه [دوره 3، شماره 3، 1390]

ش

 • شیخ‌زادگان، جواد پدافند غیرعامل در شبکه‌های ارتباطات زیرساخت با تأکید بر ارزیابی امنیتی الگوریتم‏های رمز جریانی [دوره 3، شماره 2، 1390]

ص

 • صالحی، احمد مدل‌سازی و تحلیل برخورد پرتابه صلب با دال بتنی غیر مسلح [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • صدرنژاد، سید امیرالدین مدل‌سازی و تحلیل برخورد پرتابه صلب با دال بتنی غیر مسلح [دوره 3، شماره 1، 1390]

ط

 • طاهری، محمدعلی نقش توابع درهم‌ساز رمزنگاری در امنیت با روی‌کرد پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1390]

ع

ف

ق

 • قنبری، فیروز جهت‌گیری‌های آتی فناوری‌های استتار [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • قنبری، فیروز بررسی روش‌های عملیاتی استتار در حین طراحی و ساخت [دوره 3، شماره 3، 1390]

ک

 • کاکاوندی، یوسف انتخاب پروتکل توزیع کلید مناسب در کاربردهای پدافندی شبکه‌های حسگر بی‌سیم [دوره 3، شماره 2، 1390]

م

 • میرقدری، عبدالرسول پدافند غیرعامل در شبکه‌های ارتباطات زیرساخت با تأکید بر ارزیابی امنیتی الگوریتم‏های رمز جریانی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • مصطفوی قهفرخی، مجتبی کاهش آسیب‌پذیری پایگاه‌های اطلاعاتی وب از طریق تشخیص حملات تزریق کور SQL بر اساس درخواست مشتری [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • مفیدی، مهدی برآورد تأثیرات سایز لنز گیرنده بر نرخ خطا در سیستم‌های مخابرات نوری فضای آزاد امن [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • مینایی، محمدابراهیم تأثیر پدافند غیرعامل در حوزه پدافند جنگ نوین (NBC) [دوره 3، شماره 2، 1390]

ن

و

 • ویزندان، احمدرضا پدافند غیرعامل در شبکه‌های ارتباطات زیرساخت با تأکید بر ارزیابی امنیتی الگوریتم‏های رمز جریانی [دوره 3، شماره 2، 1390]

ه

 • هنری، حسین ادجوان ویژه واکسن‌های خوراکی و نقش آن در پدافند غیر عامل [دوره 3، شماره 1، 1390]

ی

 • یزدان‌پناه، محمود شبیه‌سازی و پیاده‌سازی یک رمز جریانی خودهمزمان بومی (CPS3) جهت تأمین امنیت داده‌ها در شبکه‌های الکترونیکی کشور [دوره 3، شماره 3، 1390]