کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
ارزیابی و آمایش دفاعی شهر ارومیه با بهره گیری از GIS

دوره 14، شماره 4، دی 1402، صفحه 33-48

اصغر عابدینی؛ امیر شیخی


ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری از منظر پدافند غیرعامل

دوره 14، شماره 4، دی 1402، صفحه 57-74

امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ واحد ابراهیمی


راهبردهای نوین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-14

سید محسن میریوسفی؛ رضا غفارپور


ارزیابی میزان آسیب‌پذیری ساختار پدافند غیرعامل شهر دزفول در برابر حملات هوایی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 69-77

سعید ملکی؛ سیده سهیلا حسینی؛ زهرا محقق زاده


ارائه یک مدل مفهومی جامع برای آسیب‌پذیری‌های سیستم کنترل واحدهای صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1394

احمد افشار؛ عاطفه ترمه چی؛ عارفه گلشن؛ آزاده آقائیان؛ حمیدرضا شهریاری؛ ساجده سلیمانی


امن‌سازی نرم‌افزار مبتنی بر کدنویسی امن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 41-50

سلیمان جرجم؛ مهدی دهقانی


امن‌سازی نرم‌افزار مبتنی بر کدنویسی امن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 41-50

سلیمان جرجم؛ مهدی دهقانی