کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل

دوره 3، شماره 4، شهریور 1391

مسعود عسگری؛ محمد میرزایی؛ ساسان سوادکوهی‌فر


سنتز و بررسی کاتالیست زئولیت Ag-NaY با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 3، شماره 4، شهریور 1391

سیدلطف‌الله شریفی آل‌هاشم؛ میثم صادقی


سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت ZnO-CaO در پدافند غیرعامل

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

امیر امینی‌فر؛ عبدالرحیم بزاز؛ محمد سلطانی‌نژاد


تأثیر پدافند غیرعامل در حوزه پدافند جنگ نوین (NBC)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1390

محمدابراهیم مینایی؛ مهدی حسین‌زاده؛ محمدجواد باقری‌پور


بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389

امیر ساعدی داریان؛ علی گل افشار؛ سید امیرالدین صدرنژاد؛ کامیار پوراکبر


بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

احمد اسدی جعفری؛ سیدامیرالدین صدرنژاد؛ امیر ساعدی‌داریان؛ حسام‌الدین بهرامپور


ارزیابی معیارهای پدافند غیرعامل در شهر تاریخی شوشتر

دوره 0، شماره 1، شهریور 1388

فرزاد طهان؛ سید بهشید حسینی؛ محمد نقی زاده