کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
بازخوانی اصول و مفاهیم پدافند غیرعامل در شهر تاریخی ماسوله

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 47-60

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری


سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه ۴ شهر ارومیه بر اساس اصول پدافند غیرعامل

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 73-86

اصغر عابدینی؛ عرفان محمودی؛ نگین حبیب پور


بررسی اصول پدافند غیر عامل در منظر شهر تاریخی تبریز در دوران قاجار

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 105-118

پری ناز فرشاد؛ سحر طوفان


واکاوی نقش سامانه فرماندهی و کنترل در مدیریت بحران از منظر پدافندغیرعامل

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 119-132

ایرج بختیاری؛ اردشیر محمدی


ارزیابی کاربری اراضی شهری با تاکید بر پدافند غیرعامل

دوره 14، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-11

فاطمه صفاری عیسی لو؛ حسین نظم فر


ارزیابی و آمایش دفاعی شهر ارومیه با بهره گیری از GIS

دوره 14، شماره 4، دی 1402، صفحه 33-48

اصغر عابدینی؛ امیر شیخی


رویکرد پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی انبار اقلام ضروری به کمک تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 14، شماره 4، دی 1402، صفحه 101-110

حامد پورصمصام؛ الهام اکبری؛ کورش مومنی


بررسی تطبیق‌پذیری بافت شهرهای تاریخی با اصول پدافند غیرعامل در فلات مرکزی ایران

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-14

محمد حسین مهدوی قهساره؛ آویده کامرانی


تحلیل طراحی مجموعه زیر‌زمینیِ اوییِ نوش‌آباد از منظر پدافند غیرعامل

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 65-82

امیرحسین صادقپور؛ بابک عالمی؛ فاطمه پارچه باف مطلق


ایجاد اخلال در سیستم موقعیت‌یابی DSMAC در موشک‌های کروز

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 25-36

رضا فاطمی مفرد؛ ناصر جنگی


مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از روش فازی و رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 129-138

میرنجف موسوی؛ کاظم ذوقی بارانی؛ جواد جهانگیرزاده؛ سجاد امیدوارفر؛ نیما بایرام‌زاده


مقایسه تطبیقی مدل‌های بلوغ امنیت سایبری و امنیت اطلاعات و احصای شاخص‌های امنیت سایبری مشترک

دوره 13، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 21-38

محمد اختری؛ محمدعلی کرامتی؛ سید عبداله امین موسوی


سنجش نگرش شهروندان نسبت به امنیت در فضای مجازی با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهرستان دامغان)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 39-53

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ پارسا احمدی دهرشید


خوشه بندی اماکن پُر ازدحام شهری از منظر پدافند غیرعامل

دوره 13، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 67-76

محمدرضا حقی؛ احسان حیدرزاده


بررسی الزامات طراحی ایستگاه بارانداز شهرستان دورود از دیدگاه پدافند غیرعامل

دوره 13، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 107-123

مهدی محمدزاده؛ محسن نبی زاده؛ اسمعیل عبداللهی