نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشکارسازی نقش آشکارسازی ایزوتوپ‌های زینون در پدافند غیرعامل هسته‌ای [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • آشکارسازی عوامل بیولوژیک نانوبیوسنسور‌ها؛ ابزاری برای تشخیص عوامل بیولوژیک در تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریستی [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • آشکارساز فروسرخ کاهش اثر فروسرخِ پلوم هواپیما، با استفاده از تغییرات هندسی در نازل خروجی اگزوز [دوره 4، شماره 4، 1391]

ا

 • اتصال تیر به ستون سپری پیچی بررسی اثر انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • اتکاپذیری اتکاپذیری در وب‌سرویس‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • اثر فروسرخ کاهش اثر فروسرخِ پلوم هواپیما، با استفاده از تغییرات هندسی در نازل خروجی اگزوز [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • استتار مدل‌سازی عددی متا مواد به‌منظور استفاده در کاربردهای استتاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • اسکان موقت ضرورت اسکان موقت شهری پس از وقوع جنگ مدرن؛ [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • اعتبارسنجی چالش‌های امنیتی مدیریت اعتماد در وب‌سرویس‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • الگوریتم‌های مسیریابی ارزیابی عوامل مؤثر در کیفیت سرویس پروتکل‌های مسیریابی و نقش آن در پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • امنیت بررسی مدل‌های کنترل دسترسی در XML [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • انفجار بررسی اثر انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • انفجار از داخل تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • اویی بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» [دوره 4، شماره 2، 1391]

ب

 • بات بات‌نت و حملات آن [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • بات‌نت بات‌نت و حملات آن [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • باکتری شیگلا باکتری شیگلا به‌عنوان سلاح بیولوژیک در بیوتروریسم؛ راهکارهای مقابله با شیگلوزیس [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • برنامه‌ریزی شهری تحلیل کارکرد مکانی شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • بیمارستان صحرایی بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • بیوتروریسم باکتری شیگلا به‌عنوان سلاح بیولوژیک در بیوتروریسم؛ راهکارهای مقابله با شیگلوزیس [دوره 4، شماره 1، 1391]

پ

 • پایداری در آب تهدید منابع آب با عوامل شیمیایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • پالس الکترومغناطیسی قوی مدل‌سازی عددی متا مواد به‌منظور استفاده در کاربردهای استتاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • پدافند ‌غیرعامل ضرورت اسکان موقت شهری پس از وقوع جنگ مدرن؛ [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • پدافند غیرعامل مقایسه بازدهی طرح‌های فریب و مقاوم‌سازی در ایمنی سازه‌های مدفون [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • پدافند غیرعامل تحلیل کارکرد مکانی شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • پدافند غیرعامل اتکاپذیری در وب‌سرویس‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • پدافند غیرعامل بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • پدافند غیرعامل سنتز و بررسی کاتالیست زئولیت Ag-NaY با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • پروتکل احراز اصالت دو سویه یک پروتکل احراز اصالت دوسویه در کارت هوشمند [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • پلوم کاهش اثر فروسرخِ پلوم هواپیما، با استفاده از تغییرات هندسی در نازل خروجی اگزوز [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • پناهگاه بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • پناه‌گاه شبکه حسگر بی‌سیم بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • پوشش نامرئی‌ساز مدل‌سازی عددی متا مواد به‌منظور استفاده در کاربردهای استتاری [دوره 4، شماره 3، 1391]

ت

 • تحلیل ترافیک کانال‌های پوششی تحت شبکه؛ یکی از راه‌های اصلی نشت اطلاعات [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی اثر انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • تحمل‌پذیری خطا اتکاپذیری در وب‌سرویس‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • تحمل‌پذیری نفوذ تحمل‌پذیری نفوذ، رویکردی نوین برای توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • تراشه‌های برنامه‌پذیر پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • تزویج الکترومغناطیسی تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • تشخیص عوامل بیولوژیک نانوبیوسنسور‌ها؛ ابزاری برای تشخیص عوامل بیولوژیک در تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریستی [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • تعیین سرعت و پردازش تصویر پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • تکرارفعال اتکاپذیری در وب‌سرویس‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • تهدیدات ش.م.ه بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • تهدید منابع آب تهدید منابع آب با عوامل شیمیایی [دوره 4، شماره 2، 1391]

ج

 • جنگ تحلیل کارکرد مکانی شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • جنگ مدرن ضرورت اسکان موقت شهری پس از وقوع جنگ مدرن؛ [دوره 4، شماره 4، 1391]

چ

 • چالش‌های امنیتی چالش‌های امنیتی مدیریت اعتماد در وب‌سرویس‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391]

ح

خ

 • خاکستر بادی پیش‌بینی تأثیر میکروسیلیس، سرباره و خاکستر بادی بر مقاومت بتن در برابر سولفات با استفاده از نرم‌افزار LIFE365 [دوره 4، شماره 2، 1391]

د

 • داده‌های غیرساخت‌یافته بررسی مدل‌های کنترل دسترسی در XML [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • دفاع بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • دفاع غیرعامل بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» [دوره 4، شماره 2، 1391]

ر

 • رفع آلودگی سنتز و بررسی کاتالیست زئولیت Ag-NaY با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • رمز جریانی همزمان بهبود آماری رمز جریانی همزمان بومی (NJ2)، جهت امنیت در تبادل اطلاعات محرمانه [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • روش اجزای محدود بررسی اثر انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی [دوره 4، شماره 1، 1391]

ز

 • زئولیتAg-NaY سنتز و بررسی کاتالیست زئولیت Ag-NaY با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • زئولیتNaY سنتز و بررسی کاتالیست زئولیت Ag-NaY با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]

ژ

 • ژئوپلیتیک تحلیل کارکرد مکانی شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]

س

 • سازه‌های مدفون مقایسه بازدهی طرح‌های فریب و مقاوم‌سازی در ایمنی سازه‌های مدفون [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سرباره پیش‌بینی تأثیر میکروسیلیس، سرباره و خاکستر بادی بر مقاومت بتن در برابر سولفات با استفاده از نرم‌افزار LIFE365 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سرور فرماندهی و کنترل بات‌نت و حملات آن [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سیستم اعلام خبر نقش آشکارسازی ایزوتوپ‌های زینون در پدافند غیرعامل هسته‌ای [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سیستم‌عامل شبکه حسگر بی‌سیم بررسی سیستم عامل‌های شبکه حسگر [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • سیستم‌عامل شبکه حسگر بی‌سیم بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • سقف و دیوار پران تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سلاح HPM تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سولفات پیش‌بینی تأثیر میکروسیلیس، سرباره و خاکستر بادی بر مقاومت بتن در برابر سولفات با استفاده از نرم‌افزار LIFE365 [دوره 4، شماره 2، 1391]

ش

 • شار نوری پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • شبکه حسگر بی‌سیم بررسی سیستم عامل‌های شبکه حسگر [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • شبکه عصبی نقش آشکارسازی ایزوتوپ‌های زینون در پدافند غیرعامل هسته‌ای [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • شبیه‌سازی مدل‌سازی عددی متا مواد به‌منظور استفاده در کاربردهای استتاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • شیگلوزیس باکتری شیگلا به‌عنوان سلاح بیولوژیک در بیوتروریسم؛ راهکارهای مقابله با شیگلوزیس [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • شناساگریزی کاهش اثر فروسرخِ پلوم هواپیما، با استفاده از تغییرات هندسی در نازل خروجی اگزوز [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • شهر زیرزمینی بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • شهرک اداری شهریار تحلیل کارکرد مکانی شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]

ط

 • طراحی بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]

ع

ف

 • فراریت از آب تهدید منابع آب با عوامل شیمیایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • فریب و اغتشاش مقایسه بازدهی طرح‌های فریب و مقاوم‌سازی در ایمنی سازه‌های مدفون [دوره 4، شماره 1، 1391]

ک

 • کارت هوشمند یک پروتکل احراز اصالت دوسویه در کارت هوشمند [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کانال پوششی کانال‌های پوششی تحت شبکه؛ یکی از راه‌های اصلی نشت اطلاعات [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • کیفیت سرویس ارزیابی عوامل مؤثر در کیفیت سرویس پروتکل‌های مسیریابی و نقش آن در پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کلمه عبور یک پروتکل احراز اصالت دوسویه در کارت هوشمند [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کنترل‌دسترسی بررسی مدل‌های کنترل دسترسی در XML [دوره 4، شماره 4، 1391]

گ

 • گسسته‌سازی بهبود آماری رمز جریانی همزمان بومی (NJ2)، جهت امنیت در تبادل اطلاعات محرمانه [دوره 4، شماره 1، 1391]

ل

 • لورن طرح کلی یک سامانه موقعیت‌یابی به‌عنوان پشتیبان GPS [دوره 4، شماره 1، 1391]

م

 • مایکروویو پر قدرت تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • متا مواد مدل‌سازی عددی متا مواد به‌منظور استفاده در کاربردهای استتاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • محیط‌های سرویس‌گرا چالش‌های امنیتی مدیریت اعتماد در وب‌سرویس‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • مدیریت اعتماد چالش‌های امنیتی مدیریت اعتماد در وب‌سرویس‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • مدل‌های کنترل‌دسترسی XML بررسی مدل‌های کنترل دسترسی در XML [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • معیارهای ارزیابی کانال‌های پوششی تحت شبکه؛ یکی از راه‌های اصلی نشت اطلاعات [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • مقاومت بتن پیش‌بینی تأثیر میکروسیلیس، سرباره و خاکستر بادی بر مقاومت بتن در برابر سولفات با استفاده از نرم‌افزار LIFE365 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • مقاومت به کلر تهدید منابع آب با عوامل شیمیایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • مقاوم‌سازی مقایسه بازدهی طرح‌های فریب و مقاوم‌سازی در ایمنی سازه‌های مدفون [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • میکروسیلیس پیش‌بینی تأثیر میکروسیلیس، سرباره و خاکستر بادی بر مقاومت بتن در برابر سولفات با استفاده از نرم‌افزار LIFE365 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • منطقه یک شهرداری تهران ضرورت اسکان موقت شهری پس از وقوع جنگ مدرن؛ [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • مهندسی ترافیک ارزیابی عوامل مؤثر در کیفیت سرویس پروتکل‌های مسیریابی و نقش آن در پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • مواد منفجره تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • موج انفجار تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • موقعیت‌یابی رادیویی طرح کلی یک سامانه موقعیت‌یابی به‌عنوان پشتیبان GPS [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • موقعیت‌یابی زمین پایه طرح کلی یک سامانه موقعیت‌یابی به‌عنوان پشتیبان GPS [دوره 4، شماره 1، 1391]

ن

 • نانوبیوسنسور نانوبیوسنسور‌ها؛ ابزاری برای تشخیص عوامل بیولوژیک در تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریستی [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • ناوبری رادیویی طرح کلی یک سامانه موقعیت‌یابی به‌عنوان پشتیبان GPS [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • نسبت ایزوتوپی نقش آشکارسازی ایزوتوپ‌های زینون در پدافند غیرعامل هسته‌ای [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • نفوذ تحمل‌پذیری نفوذ، رویکردی نوین برای توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • نگاشت آشوب بهبود آماری رمز جریانی همزمان بومی (NJ2)، جهت امنیت در تبادل اطلاعات محرمانه [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • نوش‌آباد بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • نون نقش آشکارسازی ایزوتوپ‌های زینون در پدافند غیرعامل هسته‌ای [دوره 4، شماره 2، 1391]

و

 • واکسن‌های زنده باکتری شیگلا به‌عنوان سلاح بیولوژیک در بیوتروریسم؛ راهکارهای مقابله با شیگلوزیس [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • وب‌سرویس چالش‌های امنیتی مدیریت اعتماد در وب‌سرویس‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • وب‌سرویس اتکاپذیری در وب‌سرویس‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]

ه

 • هواپیما کاهش اثر فروسرخِ پلوم هواپیما، با استفاده از تغییرات هندسی در نازل خروجی اگزوز [دوره 4، شماره 4، 1391]