نمایه نویسندگان

ا

 • اژدری مقدم، مهدی بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • اسدی جعفری، احمد بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • اسفندیاری، مسعود تهدیدات هدف‌های سخت و ژرفا‌نهفت [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اعتباریان، اکبر بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • امانی تهران، محمد ارزیابی کمّی قابلیت استتار طرح‌های استتاری [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • امیرخانی فراهانی، لیلا فریب تاکتیکی و غافلگیری راهبردی در عملیات‌های القاعده [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • امینی‌فر، امیر خصوصیات و توانایی محلول رفع آلودگی سدیم دی‌کلرو ایزو سیانورات به‌عنوان یک پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اوشنی، فاطمه کاربردهای حفاظتی نانوفناوری در پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1389]

ب

پ

 • پوراکبر، کامیار بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1389]

ج

چ

 • چراغی، غلامرضا میرایی موج انفجار بمب در اثر برخورد با زمین درزدار روی سازه پدافندی [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • چراغی، غلامرضا اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل [دوره 2، شماره 4، 1389]

خ

 • خزایی، علی‌محمد طراحی فیلتر فروسرخ باند α برای مقابله با طول موج 8/2 میکرومترلیزر هیدروژن فلوراید [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • خسروی، فریدون نقش شاتکریت در افزایش ضریب ایمنی باربری نگهداری سازه‌های زیرزمینی در مقابل بارهای لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • خسروی، فریدون مقایسه‌ای در روابط حاکم بر معادلات نفوذ بمب در انواع خاک‌ها با قرارگیری روی سازه‌های پدافندی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • خسروی، فریدون میرایی موج انفجار بمب در اثر برخورد با زمین درزدار روی سازه پدافندی [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • خسروی، فریدون اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • خلیل‌زاده، جواد اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش اثرات فروسرخ کشتی‌های نظامی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • خلیل‌زاده، جواد طراحی فیلتر فروسرخ باند α برای مقابله با طول موج 8/2 میکرومترلیزر هیدروژن فلوراید [دوره 2، شماره 3، 1389]

د

 • داوری، مجید پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • داوری، محمدرضا پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • دستجردی، سیده آرزو ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • دهقانی، حمید ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • دورودیان، محمد لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]

ر

 • ریحانی، سمیرا بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • رستایش، سیما ارتقای راکتورهای هسته‌ای از نسل دوم به نسل سوم و تأثیر آن در بهبود پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • رسولی، سوسن کاربردهای حفاظتی نانوفناوری در پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • روحانی، سید یحیی میرایی موج انفجار بمب در اثر برخورد با زمین درزدار روی سازه پدافندی [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • روحانی، سیدیحیی اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل [دوره 2، شماره 4، 1389]

ز

 • زارع، یاسر بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و ارایه طرح مقاوم‌سازی مخازن نفتی فولادی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • زهرایی، سیدمهدی بررسی روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال - سازه – خاک [دوره 2، شماره 1، 1389]

س

 • ساعدی داریان، امیر بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • ساعدی داریان، امیر مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • ساعدی‌داریان، امیر بررسی رفتار اتصالات پیچی نبشی بالا و پایین در مقابل بارهای انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ساعدی‌داریان، امیر بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سعادتی، مجتبی لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • سهرابی، محمدرضا بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP [دوره 2، شماره 3، 1389]

ش

 • شریفی، مصطفی خصوصیات و توانایی محلول رفع آلودگی سدیم دی‌کلرو ایزو سیانورات به‌عنوان یک پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 4، 1389]

ص

 • صادقی‌نیا، سعید بررسی روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال - سازه – خاک [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • صدرنژاد، سیدامیرالدین بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • صدرنژاد، سید امیرالدین بررسی رفتار اتصالات پیچی نبشی بالا و پایین در مقابل بارهای انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • صدرنژاد، سید امیرالدین بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1389]

ض

 • ضیایی، مسعود بررسی رفتار اتصالات پیچی نبشی بالا و پایین در مقابل بارهای انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1389]

ط

 • طالبی، علی اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش اثرات فروسرخ کشتی‌های نظامی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ع

 • عبادی، علی اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل [دوره 2، شماره 4، 1389]

ف

ق

 • قاسم‌آبادی، داود محاسبه میزان دز جذب شده ناشی از انفجار بمب اورانیومی در افراد و تعیین حفاظ هسته‌ای مناسب برای یک پناهگاه انفرادی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • قهرودی تالی، آرش لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]

ک

 • کریملو، محمدجواد بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP [دوره 2، شماره 3، 1389]

گ

 • گرجی کندی، سعیده ارزیابی کمّی قابلیت استتار طرح‌های استتاری [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • گل افشار، علی بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1389]

م

 • مجیدی، داود مقدمه‌ای بر سیستم‌های رمزنگاری کوانتومی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • محمودزاده، امیر معرفی روش جدید ارزیابی سریع لرزه‌ای ساختمان‌ها و کاربرد آن در مدیریت بحران [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • مداح، بزرگمهر خصوصیات و توانایی محلول رفع آلودگی سدیم دی‌کلرو ایزو سیانورات به‌عنوان یک پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • مینایی، محمدابراهیم لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • منصور شریفلو، ناصر محاسبه میزان دز جذب شده ناشی از انفجار بمب اورانیومی در افراد و تعیین حفاظ هسته‌ای مناسب برای یک پناهگاه انفرادی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • موسوی شیرازی، سید علیرضا ارتقای راکتورهای هسته‌ای از نسل دوم به نسل سوم و تأثیر آن در بهبود پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1389]

ن

 • نجف وند، شهریار نقش شاتکریت در افزایش ضریب ایمنی باربری نگهداری سازه‌های زیرزمینی در مقابل بارهای لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • نوروزی، زین‌العابدین مقدمه‌ای بر سیستم‌های رمزنگاری کوانتومی [دوره 2، شماره 4، 1389]

و

 • وزیری، سید عباس مقایسه اثر استتاری ذرات پودر آلیاژ برنج، با مخلوط پودر و الیاف گرافیت در ناحیه طیفی فروسرخ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • وفادارعلی، هادی ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]

ه

ی

 • یحیایی، یحیایی مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • یحیایی، محمود مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]